Utdanning

God sjelesorg handler om å møte mennesker på det åndelige, personlige og mellommenneskelige plan for å utruste til livet videre.

Årsstudium i teologi og sjelesorg ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole er et ettårig studium som sikter på å gi økt sjelesørgerisk kompetanse til dem som gjennom yrke eller frivillig engasjement står i sjelesørgeriske utfordringer og oppgaver. Studiet er aktuelt for alle de som ønsker å få økt kunnskap og kompetanse om sjelesorg, uavhengig av alder, yrke eller bosted.

Årsstudiet er lagt opp i undervisningsbolker (samlinger) for at også du som er i jobb, bor et annet sted, eller har en livssituasjon som gjør at ukentlig oppmøte er krevende, skal ha mulighet til å delta.

Studiet er samlingsbasert og alt som skjer av undervisning vil foregå i samlingsukene. Det legges opp til tre uker om høsten og tre om våren.

Studiet kan tas enten som deltidsstudium over to år, eller som et heltidsstudium over ett år.

For å lese mer om studiet, se høgskolens nettside her.