Relasjoner

Relasjoner er viktig for oss gjennom hele livet. Vi er født inn i relasjon, og vi er skapt til fellesskap med oss selv, med hverandre og med Gud. Er våre relasjoner til familien, fellesskapet, venner og folk rundt oss gode og trygge, da har vi det godt og kjenner trygghet. Men dersom relasjonene våre ikke er gode, har vi det vondt og blir utrygge og kan kjenne på avvisning og ensomhet.

Alle mennesker ønsker å leve gode liv i sunne relasjoner, men mange sliter med å få det til. Relasjoner er noe av det beste vi har i livet, andre ganger kan det være det vondeste og mest slitsomme i livene våre. Forholdet til våre foreldre, ektefelle, barn, venner eller kollegaer er noen ganger problematiske. Også i de kristne felleskapene våre kan vi såre hverandre dypt.

Grunnfjellet i enhver relasjon er tillit, men det tar tid og intensjon å skape slike relasjoner. Tillit er grunnlaget for tilknytning og hjelper oss til å se på verden som et vennlig sted. «Å, vise tillit til hverandre betyr å utlevere seg selv. Derfor reagerer vi voldsomt når vår tillit blir misbrukt. Dette gjør relasjoner sårbare, og i sjelesorg er det viktig å huske visdommen fra K.E. Løgstrup om at vi aldri har med et annet menneske å gjøre uten å holde noe av dette menneskets liv i våre hender.

I sjelesorgsrommet kan vi møte mennesker som trenger hjelp fordi de sliter i noen av sine relasjoner. Mulige utfordringer er mange og forskjellige. Alt fra tilknytning til foreldre eller oppvekst med søsken, til utfordringer knyttet til singelliv, ekteskap og skilsmisse. Vanskelige relasjoner kan skape dype sår, og her kan sjelesorg være til stor hjelp ved å være et lyttende nærvær uten spesiell agenda, hvor en møter den andre med åpenhet og forståelse for hvor kompliserte våre relasjoner noen gang kan bli. Andre ganger kan sjelesorgsamtaler være til hjelp i den sorteringen som noen ganger er nødvendig; sortering i forhold til oss selv, våre medmennesker, og til Gud


Forslag til litteratur:

Elstad, Gunnar. Relasjoner