Avhengighet

Alle mennesker er skapt til avhengighet. Den gode avhengighet som vi har til hverandre, kjærlighet, gode relasjoner, arbeid og lykke er normalt og nødvendig for et menneskes liv. Det kaller vi den sunne avhengigheten.

Den andre typen avhengighet – den usunne – derimot, vil etter hvert på mange måter ta over hjernen slik at en ikke klarer å unngå/la være rusen, alkoholen, overspisingen, pornoen og spillingen. Avhengigheten kan gripe så dypt inn i hjernen at den overtar mekanismer som sørger for at vi prioriterer gode valg i livet. Som å sove nok, spise, gå på jobb, bruke tid med familien, venner, ta vare på barna våre. Noen av disse avhengighetene har en diagnose, og en kan få behandling for det. 

En person som har blitt avhengig, er ikke en person med dårlig moral eller lav viljestyrke. Alle kan vi bli avhengige av noe. Mange som sliter med avhengighet kjenner på stor skam og kan streve med følelsesregulering. Her kan en som medvandrer/sjelesørger gå sammen med personen, vise forståelse, lytte til det underliggende og bakenforliggende, oppmuntre til ansvarlighet og ærlighet og til å søke hjelp for behandling. I sjelesorgsrommet er alle under like vilkår – og Gud vil den andre vel. 


Medavhengighet

Medavhengig er en person som påvirkes av andres avhengighet og styres utenfra etter den. Med å styres utenfra menes at personen har lært å tilpasse seg noe som finnes utenfor seg selv, i stedet for å styres innenfra, både i tanker og følelser. Den kan innrette sitt liv, sine grenser og sine behov etter den avhengige og har et ønske, og det er å løse den andres problem for å få den til å føle seg bedre. En medavhengig kjenner instinktivt de behov og følelser som finnes i hans omgivelser. Man kan si at en eksisterer for den andre. 

I en familie hvor avhengigheten fornektes, utvikles tre regler som det blir livsnødvendig å følge. 1. Du skal ikke snakke! 2. Du skal ikke stole på noen! 3. Du skal ikke ha noen følelser. Dersom man følger disse reglene, gjør man den avhengige usynlig og frarøver de medavhengige muligheten til å bearbeide følelsene som vekkes, og de vender i stedet alt innover seg selv. (Fra boken Flodhesten i dagligstuen, Hellsten) Å leve med en person som er avhengig blir til en stor belastning for de som lever sammen med dem.


Litteratur: 

Rus og avhengighet. Helsenorge.no 

Avhengighet. Blåkors.no 

Hellsten, Tommy. (2015) Flodhesten i dagligstuen. Interface Media