Om oss

Hvem er vi

Grete Yksnøy Martinsen

gmartinsen@nlm.no

Fagkonsulent i sjelesorg og veiledning

Greta Strand

gstrand@nlm.no

Fagkonsulent i sjelesorg og veiledning

Svein Strand

sstrand@nlm.no

Fagkonsulent i sjelesorg og veiledning


Tilbud om samtale

Vi erfarer alle at livet er vanskelig til tider. Bibelen sier «Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov» (Gal 6,2). Noen byrder er kanskje ikke så store, men også disse kan det være bra å dele med andre, og generelt er det godt å ha noen å dele liv med.

Ansatte og frivillige i Misjonssambandet har tilbud om sjelesorgsamtaler. Dette har høy prioritet både fordi den enkelte er verdifull som menneske, og som medarbeider. Vi har tre stillinger innen sjelesorg og veiledning tilknyttet hovedkontoret, og det er også noe deltidsressurs på regionnivå. Viktig er det at relativt mange ønsker å være sjelesørger på frivillig basis. I dag har vi to nasjonale nettverk for frivillige, og det er flere regionale nettverk som er i gang eller på vei til å bli etablert.

Stillinger knyttet til hovedkontoret er lokalisert i Oslo og Bergen. En relativt stor andel av samtalene gjøres via plattformer på Internett. Sjelesorg og veiledning-stillingene nyttes også til ekteskapskurs og forskjellige seminarer om tematikker innen sjelesorg for samlinger for ansatte og frivillige, i menigheter, i forsamlinger og på bedehus, samt på skoler og barnehager tilknyttet Misjonssambandet.

Ønsker du samtale, er du er velkommen til å kontakte regionkontorene eller sjelesørgere knyttet til hovedkontoret.


Om nettsiden

Denne nettsiden er utviklet for å gjøre sjelesorgtilbudet mer kjent i Misjonssambandet. Det er korte innledninger for å vise hva de enkelte tematikker omhandler, og det er også noen henvisinger til bøker og artikler som er aktuelle for temaet.

Gunnar Elstad utviklet nettsiden «sjelesorgogveiledning» for noen år siden. Bøker og filer fra Gunnar er av stor verdi i sjelesorgarbeidet, og det aller meste fra den tidligere nettsiden er samlet på en egen side her på denne nettsiden. Velg «Gunnar Elstad» i hovedmenyen.

Nettsiden tar ikke mål av seg å være en akademisk fremstilling, men vi håper den vil være til hjelp for å gjøre sjelesorg i Misjonssambandet mer tilgjengelig. Sjelesorgmisjonsambandet.no vil oppdateres og utvikles, så kom gjerne med innspill til hvordan vi kan utvikle nettsiden.