Gunnar Elstad


Gunnar Elstad (1946-2016) var en nestor innen sjelesorgfaget. Han var en populær og etterspurt forkynner, foredragsholder og sjelesørger og var veileder for mange kristne ledere. Han skrev en rekke bøker og artikler sjelesorg og kristent lederskap. De siste årene av sitt liv arbeidet han særlig med å utvikle sjelesorgarbeidet i Misjonssambandet, og han sto bak nettsiden sjelesorgogveiledning.no – forløperen til dagens nettside sjelesorgmisjonssambandet.no.

På denne siden har vi samlet det aller meste av bøker og artikler/dokumenter av Gunnar Elstad fra den tidligere nettsiden. Under finner du dem i alfabetisk rekkefølge, fordelt på tre kategorier: «Bøker«, «Artikler og dokumenter» og «Eksempler på samtaler«.

Bøker


Grunnleggende sjelesorg (Lunde 2000)


Livshistorier og følelser (Lunde)


Artikler og dokumenterEksempler på samtaler